Hvad koster det at hyre en byggesagkyndig til en årsgennemgang?

Når du har bygget et hus, er det kutyme, at der bliver udført mindst én årsgennemgang. Den første (og potentielt eneste) gennemgang, vil blive udført efter et år. Alt afhængigt af den aftale, der er indgået med din entreprenør, kan der også være en gennemgang efter fem år.

Ved en sådan gennemgang er der flere ting, der skal være i fokus, hvilket bl.a. omfatter kontrol af sætningsrevner, utætheder, fugt, plamager og meget andet. Hvis man ikke ved, hvad man skal holde øje med, kan det dog være svært at opdage eventuelle fejl og mangler.

Få en byggesagkyndig med til din gennemgang

Ønsker du ikke at stå med det hele selv, når det er tid til årsgennemgang af dit byggeprojekt, bør du alliere dig med en byggesagkyndig. Vedkommende har den erfaring og ekspertise, der skal til for at kunne udpege fejl og mangler, som entreprenøren skal udbedre.

Naturligvis er det ikke et krav, at du vælger at gøre dette, men det kan klart anbefales. Den primære fordel ved at have en sagkyndig er, at du ikke risikerer at overse fejl og mangler. Endvidere mindsker det risikoen for, at entreprenøren forsøger at snyde sig udenom.

Det er altid pengene værd

Selvom det ikke er gratis at få en byggesagkyndig med til din årsgennemgang, er det værd at gøre. Hvad det konkret vil koste dig, er svært at sige, da der er flere faktorer, der spiller ind. Ofte bliver der afgivet en pris ud fra arealet på den bolig, der skal gennemgås.

Er der tale om en bolig med et areal på mellem 100 og 200 m2, vil prisen typisk lyde på mellem 4.000 og 4.500 kr. inkl. moms. Har du brug for at hyre en sagkyndig til en årsgennemgang på Sjælland, så find de bedste byggesagkyndig priser her.

Du har pligt til at indkalde til årsgennemgang

Mange tror, at det er entreprenøren, der står for at indkalde til årsgennemgangen. Det er dog ikke tilfældet. Derimod er det dig som bygherre, der har pligt til at gøre det. Det er vigtigt, at du overholder fristen, da du ellers frasiger dig retten til en årsgennemgang.

Er der tale om en 1-års gennemgang, skal der være sendt en indkaldelse til entreprenøren inden der er gået et helt år fra afleveringsdatoen. Er der derimod tale om en 5-års gennemgang, skal du som bygherre sørge for, at gennemgangen finder sted 30 arbejdsdage inden, der er gået 5 år fra afleveringsdatoen.